ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 6001164

Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς» 

4 ατομικές και 3 ομαδικές συνεδρίες Συμβουλευτικής 

420 ώρες θεωρητική κατάρτιση

180 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

✔  Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

 

3000€ Εκπαιδευτικό επίδομα

 

Η παρούσα Πράξη είναι ανοικτή σε όλους τους Άνεργους (με ενεργό δελτίο ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Τελευταία Νέα

April 12, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (MIS 6001164)

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: «Ενδυνάμωση δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας […]
March 8, 2024

Παράταση Πρόσκλησης

Εγκρίθηκε παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή τους στο έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς», […]
February 16, 2024

Ανακοίνωση Βεβαιώσεις Ανεργίας & ΥΔ

Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έκδοσης των Βεβαιώσεων Ανεργίας και των Υπεύθυνων Δηλώσεων Η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών με α/α 2. Βεβαίωση ανεργίας και 7. Υπεύθυνη […]