Νέα


April 25, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 6001164

Βάσει του υπ’ αριθ. 16/25-04-2024 πρακτικού συνεδριάσεως της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καστοριάς και κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, των ενστάσεων που […]
April 12, 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (MIS 6001164)

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο: «Ενδυνάμωση δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας […]
March 8, 2024

Παράταση Πρόσκλησης

Εγκρίθηκε παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων για συμμετοχή τους στο έργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης και Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς», […]
February 16, 2024

Ανακοίνωση Βεβαιώσεις Ανεργίας & ΥΔ

Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο έκδοσης των Βεβαιώσεων Ανεργίας και των Υπεύθυνων Δηλώσεων Η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών με α/α 2. Βεβαίωση ανεργίας και 7. Υπεύθυνη […]
February 16, 2024

Ανακοίνωση Έκδοση Στοιχείων Φ.Π.

Οδηγίες έκδοσης βεβαίωσης ΑΦΜ – Στοιχεία Φυσικού Προσώπου Οδηγίες έκδοσης δικαιολογητικού συμμετοχής με α/α 4:  Έκδοση εγγράφου με στοιχεία Μητρώου – Φυσικού Προσώπου από την myAADE […]
February 16, 2024

1η Πρόσκληση Ωφελούμενων Καστοριά

Το επιμελητήριο Καστοριάς στο πλαίσιο Υλοποίησης της πράξης «Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001164» πρόκειται να υλοποιήσει τις εξής ενέργειες, Συμβουλευτική, Θεωρητική […]